Psihološko svetovanje
Ana Arzenšek

Ustvarjamo pozitivne spremembe.

O meni

Zaupnost podatkov

Pri svojem strokovnem delu sledim etičnemu kodeksu psihologov Slovenije.

Do svojih klientov čutim odgovornost in spoštujem dogovore. Svetovanje zato poteka v prijetnem in zaupnem ozračju. 

Ana Arzenšek

Univerzitetno diplomirana psihologinja in doktorica socialne psihologije. Od 2003 specializantka psihoterapevtskega pristopa Transakcijska analiza (TA), teorije osebnosti in sistematične psihoterapije za osebnostno rast in spremembo. Verjamem, da je TA močno ogrodje pri razumevanju strukture osebnosti in pri reševanju psiholoških stisk. Pri svetovalnem delu uporabljam tudi kratek, na rešitev usmerjen pristop k svetovanju ter čuječnost. Imam bogate izkušnje z izvedbo delavnic, izobraževanj in z raziskovanjem v psihologiji, predmet Psihološko svetovanje pa poučujem tudi na drugostopenjskem študijskem programu Biopsihologija (UP FAMNIT).


Med leti 2011 in 2015  predsednica strokovnega sveta pri Društvu psihologov Slovenije. 


V prostem času najraje potujem. V zadnjih letih odkrivam tudi hatha jogo in čuječnost. OBJAVE:

Menedžerji se stresu ne morejo izogniti_intervju Finance

Ohranjanje duševnega zdravja: intervju Šent

Dr. Ana Arzenšek_intervju v Dnevniku

Dejavniki sreče: intervju Novi tednik

Posnetek predavanja O sreči

intervju Videolectures

Intervju Eko dežela